Beste veehouder,

Fijn dat u mee wilt werken aan de ‘VoerMonitor 2023'. De eerste vraag: Wie is uw (belangrijkste) voerleverancier?
0%

30%

100%